Forebyggende behandling av RS-virus med Synagis

Dette er Synagis1

 • Injeksjonsvæske, oppløsning 100 mg/ml
 • Immunglobulin 
 • Profylakse
 • Ikke en vaksine
 • Effekt forutsetter ikke immunrespons
 • Effektivt mot både A- og B-stammer av RS-virus

Synagis består av1

 • 95% humane antistoffsekvenser
 • 5% antistoffsekvenser fra mus

Indikasjoner1

Forebygging av alvorlige nedre luftveisinfeksjoner som krever sykehusinnleggelse forårsaket av RS-virus hos barn med stor risiko for RS-virussykdom:

 • Barn født i 35. svangerskapsuke eller som var yngre enn 6 måneder i begynnelsen av RS-virussesongen
 • Barn under 2 år som har hatt behov for behandling for bronkopulmonal dysplasi i løpet av de siste 6 måneder
 • Barn under 2 år med medfødt hjertesykdom som er av hemodynamisk betydning.
   

Offentlige retningslinjer

Se offentlige retningslinjer på helsebiblioteket.no

Vi gjør oppmerksom på at godkjent indikasjon og offentlige retningslinjer ikke samsvarer på alle punkter.

For fullstendig informasjon om godkjent bruksområde, kontraindikasjoner, interaksjoner, forsiktighetsregler, sikkerhet og bivirkninger, se Synagis SPC

 


Referanse:

 1. Synagis SmPC, sist godkjent 15.08.17, avsnitt 4.2, 6.6, 6.3, 6.4

 

NOSYN170449

Copyright © 2015 AbbVie Inc. North Chicago, Illinois, U.S.A.

Unless otherwise specified, all product names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to AbbVie Inc., its subsidiaries or affiliates. No use of any AbbVie trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of AbbVie Inc., except to identify the product or services of the company.